Verslag conferentie oktober 2023

Op 1 oktober 2023 was de derde klimaatactieconferentie in Utrecht. Behalve een plenaire opening en slot waren er ook 10 workshops op de actieconferentie. Die gingen over acties rondom fossiele subsidies, gratis OV, klimaat & gezondheid, klimaatvluchtelingen, landbouw, kernenergie, LNG en workshops over jongeren- en studenten-acties. En natuurlijk over hoe we de mars voor klimaat en rechtvaardigheid op 12 november in Amsterdam zo groot mogelijk kunnen maken!

12.00-12.30Inloop
Koffie en thee in de foyer en tuin van Het Huis Utrecht (Boorstraat 107, loopafstand van Utrecht CS)
12.30-13.00Openingspanel: Terugblik op het afgelopen actieseizoen (Theaterzaal)
Met o.a. Sieger Sloot (Extinction Rebellion), Charlotte Braat (oa. Reclame Fossielvrij, Netwerk Klimaat FNV en XR), Andy Palmen (Greenpeace). Voorzitter: Lisanne Boersma.
13.00-14.00Workshop Ronde 1 (vijf zalen)
Workshop-titels: De grote mars voor klimaat en rechtvaardigheid op 12 november in Amsterdam. Jeugd/Jongerenbeweging van Tegenwoordig (en de toekomst). Gratis, bereikbaar, goed, lonend en groen OV in publieke handen. Klimaat & Migratie, hoe kunnen we solidair zijn met klimaatvluchtelingen? Klimaatstrijd & Agro-industrie. Strijdbare allianties met groene boeren. (Zie meer informatie per workshop hieronder)
14.00-14.30Pauze
14.30-15.30Workshop Ronde 2 (vijf zalen)
Workshop-titels: Hoe verbreden we de strijd tegen fossiele subsidies? Help, mijn universiteit zit in fossiel! Hoe verbreken we banden met fossiele bedrijven? Klimaat & Gezondheid, tijd voor een Conference of the People! Stop de verslaving aan gas, geen nieuwe LNG-terminal in Rotterdam! Hoe klimaatrechtvaardig is kernenergie? Wat is nodig om nieuwe centrales tegen te houden? (Zie meer informatie per workshop hieronder)
15.30-16.00Pauze
16.00-17.00Slotpanel: Met welke acties gaan we de druk opvoeren komende tijd? (Theaterzaal)
In het slotpanel bespreken we samen de acties die er aan gaan komen en hoe we hierbij de krachten kunnen bundelen. Ook staan we stil bij de verschillende actievormen die we hierbij kunnen gebruiken: van massale demonstraties, rechtszaken, blokkades tot andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tot slot staan we stil bij de verkiezingen. Wat betekent een verschuiving van de politieke machtsverhoudingen voor de beweging? Met o.a. Danielle Hirsch (Both Ends), Donald Pols (Milieudefensie), Anne Kervers (Extinction Rebellion), Ewout van den Berg (o.a. Supportdemo A12 en Intern. Socialisten) en Liset Meddens (Fossielvrij NL). Voorzitter: René Danen.
17.00Borrel
Napraten tijdens de borrel in het café, foyer en de tuin.  

Workshops
Zie hieronder meer informatie per workshop:

OnderwerpOmschrijving
Help, mijn universiteit zit in fossiel! Tactieken om banden met fossiele bedrijven te verbreken.Bezetten, lobbyen, petities of anders actievoeren, het zijn allemaal manieren om de universiteit er toe te zetten de banden met de fossiele industrie te verbreken. Al deze tactieken zijn dit jaar al toegepast maar welke is het meest effectief voor jouw context? Wat kan je als student of juist als docent doen om jouw universiteit of school de banden te laten verbreken. Deze workshop gaat in op hoe de verschillende tactieken elkaar kunnen versterken en aanvullen. Daarnaast proberen we jou de tools te geven om hiermee te beginnen. Door: End Fossil Occupy, Scientists4Future en Scientist Rebellion
Klimaat & Gezondheid, tijd voor een een Conference of the People.De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. Gezondheid maakt de klimaatcrisis tastbaar in de levens van mensen. Zorgprofessionals in Nederland en wereldwijd zetten zich in voor ambitieus klimaatbeleid, dat gelijkheid en gezondheid beschermt en bevordert. In aanloop naar de verkiezingen en de COP28 zullen we acties inzetten die mensen bewust maken van het menselijk leed dat nu in veel landen gevoeld wordt. We willen zo een Conference of the People Organiseren (i), waarin mensen uit het Globale Zuiden hun verhaal kunnen doen. Bovendien willen we het momentum gebruiken om aandacht te vragen voor klimaatrechtvaardigheid en het belang van het ook repareren van niet materiële middelen (zoals gezondheid). Wil je meedenken over de organisatie van een COPi of aanvullende acties die onze boodschap versterken? Dan is deze workshop iets voor jou. In Nederland worden gezondheidsprofessionals verenigd via de Groene Zorg Alliantie; XR Zorgprofessionals is een van de succesvolle en zichtbare groepen, die snel momentum hebben gewonnen. Om elkaar te versterken, slaan we de handen ineen.
Hoe verbreden we de strijd tegen fossiele subsidies?De blokkade-acties van Extinction Rebellion hebben de fossiele subsidies bovenaan de politieke agenda gezet. De subsidies zijn niet alleen olie op het vuur van de klimaatcrisis, maar ook een verspilling van publiek geld ter waarde van ten minste dertig miljard euro. Voor de fossiele industrie staat er veel op het spel. Het afgelopen jaar zijn er veel verschillende initiatieven genomen om de eis tot afschaffing kracht bij te zetten. Honderden organisaties schaarden zich ondertussen onder de eis, de supportdemonstraties langs de A12 worden steeds groter en een groep NGO’s spraken af met minister Jetten. In deze workshop willen we het samen hebben over deze initiatieven en de vraag stellen hoe we de druk verder kunnen opvoeren. Door: Fossievrij NL en Internationale Socialisten.
Hoe klimaatrechtvaardig is kernenergie?
Wat is nodig om nieuwe centrales tegen te houden?
Kernenergie wordt vaak gepresenteerd als dé oplossing voor klimaatverandering, maar is dat zo en hoe rechtvaardig is dat? Bij deze sessie leer je over kernenergie en klimaatrechtvaardigheid.
Wat zijn de kernenergieplannen van Jetten en hoe zinvol zijn die voor onze klimaatopgave? Wat betekenen deze plannen voor Zeeland, de gebieden bij uraniummijnen en toekomstige generaties? Hoe gaat onze energierekening er uit zien met kernenergie en hoe kan het anders?Daarna hebben we het over onze strategie. Wat is er voor nodig om de kerncentrales tegen te houden? Hoe krijgen we het verzet tegen kernenergie groter? Hoe bereiken we Den Haag? En hoe kan jij helpen in de strijd voor 100% duurzame energie?Door: WISE, Stroom Naar de Toekomst, XR Zeeland en Borsele tot de Kern.
Jeugd/Jongerenbeweging van Tegenwoordig (en de toekomst).(Workshop gericht op jongeren) Er zit al jaren groeiende boosheid en energie in de jongerenbeweging; klimaatstakingen, universiteitsbezettingen, campagnes. En er komen ook weer nieuwe grootse klimaatmarsen, massamobilisaties en protesten aan. Maar afgelopen tijd lijken we als jongeren ook wat “stuurlozer” geworden. In deze workshop bespreken we de volgende stappen om de jongerenbeweging nóg verder te versterken en te laten groeien. Hoe organiseren we onszelf zodat we meer jonge mensen onderdeel kunnen maken van onze acties? Hoe mobiliseren we zoveel mogelijk jongeren? Daar zal deze workshop/discussie over gaan, dus kom er vooral bij namens jou jongerengroep als je mee wilt praten over de toekomst van de jongerenbeweging! Door: Fridays for Future & End Fossil Occupy NL
Klimaatstrijd & Agro-industrie. Strijdbare allianties met groene boeren.Over directe actie tegen de Agro-industrie (dit najaar: Stop Rabo, Agro-Industrie-estafette en meer) en strijdbare allianties met groene boeren. Hoe breken we de macht van de agro-industrie? Door: Greenpeace, XR landbouw en het Agroecologie Netwerk
Stop de verslaving aan gas, geen nieuwe LNG-terminal in Rotterdam!De Nederlandse overheid, Vopak en Gasunie willen ons voor tientallen jaren vastketenen aan nieuwe LNG-infrastructuur. Nederland importeert momenteel op grote schaal vloeibaar gemaakt gas (LNG). In plaats van onze gasverslaving radicaal af te bouwen wordt onze fossiele afhankelijkheid juist aangemoedigd door nieuwe uitbreidingen van LNG-infrastructuur. Terminal “Gate” in Rotterdam gaat namelijk uitbreiden met een 4e opslagtank. Dit moeten we niet laten gebeuren: #StopGate. Op de actieconferentie wil Fossielvrij NL met onder meer XR Rotterdam (Havencampagne) en Scientist Rebellion graag de campagne #StopGate introduceren, die later in oktober gelanceerd zal worden. We werken toe naar een klimaatkamp in de zomer van 2024 voor de deur van de Rotterdamse gasterminal waarin we met een brede coalitie van groepen (nationaal en internationaal) de uitbreiding van Gate verstoren.
De grote mars voor klimaat en rechtvaardigheid op 12 november in Amsterdam.We kampen met een klimaatcrisis, een wooncrisis, een armoedecrisis, een stikstofcrisis en aanhoudend racisme. Daarom organiseert de Klimaatcrisis Coalitie (KCC), een samenwerking van 9 maatschappelijke- en milieuorganisaties, de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam. Deze vindt plaats op 12 november, tien dagen voor de cruciale Tweede Kamerverkiezingen. Alleen massaal protest kan voor politieke verandering zorgen! Hoe maken we de klimaatmars op 12 november zo groot mogelijk? Door: Klimaatcrisis Coalitie (KCC).
Gratis, bereikbaar, goed, lonend en groen OV in publieke handen!Het OV verschraalt. Hele dorpen raken onbereikbaar, het OV in steden zit stampvol en kaartjes worden steeds duurder. Dit kan zo niet langer. Het OV zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen: ongeacht de dikte van je portemonnee, waar je woont en of je een beperking hebt. Een baan bij het OV is een essentieel beroep waar de overheid een leefbaar loon voor moet neerleggen. En voor een duurzame toekomst is het essentieel dat we van individueel personenvervoer overschakelen naar collectief en groen openbaar vervoer. Daarom wordt vanuit verschillende organisaties gewerkt aan een brede OV campagne. De inzet daarvoor is: Gratis OV, Bereikbaar OV, OV in publieke handen, Werken in het OV moet lonen en Duurzaam OV. De organisaties die nu meedenken over deze campagne zijn: TNI, FNV Netwerk klimaat, FNV stadsvervoer, FNV Streekvervoer, de Goede Zaak, Milieudefensie, de Internationale Socialisten en ROOD. Op de actieconfentie gaan we graag met andere groepen hierover het gesprek aan.
  Klimaat & Migratie  Hoe kunnen we solidair zijn met mensen die door klimaatverandering worden gedwongen hun huis en haard te verlaten? Welke rol kan het klimaatschadefonds (loss and damage fund) spelen, waarover in de UNFCCC wordt onderhandeld? Wat betekent het voor ons asielbeleid in Europa en in Nederland? Miljoenen mensen wereldwijd worden al keihard geraakt door klimaatverandering: met name de meest gemarginaliseerde groepen, die er zelf het minst aan hebben bijgedragen. Hele (ei)landen in vooral de Stille Oceaan worden bedreigd door het stijgende zeewater. Sommige kustgebieden, zoals in Bangladesh en Pakistan, verliezen grond aan de zee, of aan verzilting. Rivieren zorgen nu soms voor overstromingen, zoals in Pakistan vorig jaar, maar zijn in de rest van het jaar (en in de toekomst) juist minder betrouwbaar door het smelten van gletsjers. Jarenlange droogte in veel landen in de Sahel betekent dat veel vee is doodgegaan, dat landbouwgrond verloren is gegaan. Veel mensen zien zich gedwongen te verhuizen, grotendeels in eigen land, en deels ook naar andere landen. Door: Stichting MiGreat, Oxfam Novib en Stichting Vluchteling